En verden av studier

Vi reiser og bor sammen på de beste studiestedene
Du kan nå holde av plass til høst 2022 og vår/høst 2023!
Studiepakker som kKvalifiserer til støtte fra Lånekassen

Studier

GoStudy tilbyr en rekke ulike studier som gir en god begynnelse på din høyereutdanning - fra privatistfag fra videregående skole til semesterstudier og hele bachelorgrader. Alle studiene kvalifiserer til støtte fra Lånekassen og kan inngå i senere studier.

Se studietilbud

Nytt