En verden av studier

Vi reiser og bor sammen på de beste studiestedene
Du kan nå holde av plass til høst 2022 og hele 2023!
Studiepakker som kKvalifiserer til støtte fra Lånekassen

Studier

GoStudy tilbyr en rekke ulike studier som gir en god begynnelse på din høyereutdanning - fra privatistfag fra videregående skole til semesterstudier og hele bachelorgrader. Alle studiene kvalifiserer til støtte fra Lånekassen og kan inngå i senere studier.

Se studietilbud

Nytt