Koronaviruset og kommende høstsemester

GoStudy ønsker å forsikre deg om at vi fortsatt tilbyr studiet du har søkt på til høsten, slik at du også får muligheten til å kombinere universitetsstudier med nye opplevelser i utlandet.

Vi ser at mange søkere avventer med å bekrefte plassen sin grunnet koronaviruset, det har vi forståelse for. Samtidig hadde det vært til stor hjelp for oss å vite om du fortsatt er interessert, for å kunne planlegge høstsemesteret enda mer i detalj da oppstarten til høsten nærmer seg. Hvis du ikke har bekreftet plassen din allerede, gjør du det ved å betale reservasjonsbeløpet som du finner faktura på inne på Min side.

Gitt den aktuelle situasjonen vil vi forsikre alle som har søkt om følgende:

- Vi vil straks gi deg beskjed hvis vi mot formodning aner fare for gjennomføringen av høstens semester.

- Du vil få refundert alle innbetalte beløp hvis vi må avlyse.

- Du vil uansett ikke bli bedt om å betale noe utover reservasjonsbeløpet før vi er sikre på at høstsemesteret kan gjennomføres.

Hvis vi på et tidspunkt ser at utenlandsreiser ikke er anbefalt til høsten, vil vi gi deg beskjed i tide til at du kan melde deg opp på studier i Norge. Det viktigste for oss er at du kan planlegge videre studier og jobb på en så forutsigbar måte som mulig.

Vi håper at du tar kontakt hvis du har noen spørsmål!

Annet nytt