Spørsmål og svar om høsten 2020

GoStudy har fortsatt opptak til alle studier som normalt, og vi planlegger ut i fra at en gjennomføring er mulig. Den gode nyheten er at reiser ut av Norge er tillatt fra 20. august.

Blir semesteret arrangert som normalt høsten 2020?

GoStudy har fortsatt opptak til alle studier som normalt, og vi planlegger ut i fra at engjennomføring er mulig. Den gode nyheten er at reiser ut av Norge er tillatt fra 20. august. Visatser derfor på studiestart første uken i september. Men før vi kan bekrefte at studiet du harsøkt på kan gjennomføres, avventer vi fortsatt noe informasjon fra de ulike landene vi tilbyrstudier i. Hvert land har sine egne reiseråd, og sin egen håndtering av koronasituasjonen.

GoStudy regner med å komme med en avklaring om hvilke studier og steder som tilbys tilhøsten ​innen 20. juni​, samtidig som at vi må ta høyde for at det kan komme endringer ogsåetter dette.

Siden det er ulike reiseråd som gjelder, er et mulig scenario for høsten at GoStudy samlerstudenter på et og samme studiested, hvis det viser seg å være enklere og tryggere ågjennomføre.

Hvordan sikrer GoStudy meg som student?

Gitt den unike situasjonen, har GoStudy kommet med tillegg til vilkårene som gjelder forskoleåret 2020/2021. Blant annet vil du ikke motta noen faktura for selve reisen fra oss førendelig avklaring er tatt om studiet ditt blir gjennomført. Unntaket er reservasjonbeløpet som du betaler for å sikre plassen din, men dette vil refunderes hvis vi ikke kan gjennomføre studiet dittog du ikke ønsker å bli med oss på et annet studie vi kan foreslå i stedet.

Her er ​link til tilleggsvilkårene​ som gjelder alle søkere til studier høsten 2020 og våren 2021.

Kan jeg forskyve studieplassen min til våren 2021?

Ja, det kan du, det holder å gi oss beskjed på mail eller i chatten vår. Dersom du forskyverstudieplassen din med et semester, vil alle innbetalinger du har gjort for høsten flyttes til ågjelde for våren 2021.

Må jeg reise hjem hvis myndighetene bestemmer at skolen må stenges?

Hvis det kun er skolen som stenges midlertidig fortsetter undervisning på nett i den periodenskolen er stengt. Hvis lokale myndigheter ønsker at turister skal forlate landet, eller hvis norskemyndigheter ber statsborgere om å komme hjem til Norge, vil vi organisere hjemreise og videreundervisning på avstand. GoStudy vil komme med anbefalinger ut fra forholdene lokalt ogrådene som gis fra norske og lokale myndigheter.

Hvor mye av kursavgiften kan jeg få refundert fra GoStudy dersom skolen stengesmidlertidig eller studiet må avlyses?

Dersom studiereisen avlyses før avreise, vil du få tilbakebetalt alt du har betalt inn, med mindre du ønsker å flytte plassen din til våren. Ved avlysning etter avreise vil det gis en passenderefusjon basert på tapt opphold, slik det står i tilleggsvilkårene for skoleåret 2020/2021. Ved eneventuell skolestengning bør du også undersøke om du kan rette krav mot forsikringsselskapet.

Hva skjer hvis undervisningen ikke kan starte som planlagt første uken i september?

GoStudy forbeholder seg retten til å forskyve oppstarten på programmet med opptil 4 uker.Dersom dette blir aktuelt, vil det gis beskjed så tidlig som mulig.

Hvordan vil offentlige helseråd påvirke oppholdet mitt?

Høsten 2020 vil naturligvis bli forskjellig fra tidligere semestre. Du vil mest sannsynlig måttebære maske på noen offentlige steder, det vil være tak på hvor mange vi kan være iklasserommet om gangen, og for eksempel kan noen utesteder eller attraksjoner være stengteller ha begrensninger. Derimot vil du også få oppleve verden på en annerledes måte, og vi harstor tro på at det nettopp nå venter ekstra mange spennende opplevelser som vi kan vokse påog lære av. GoStudy kommer jevnlig til å oppdatere alle studenter på hvilke retningslinjer somgjelder, og legge til rette for et semester som er både trygt og lærerikt.

Annet nytt