Bøker og Pensum

Bøker som står på pensumlistene på Min Side hos GoStudy er til enhver tid gjeldende.

Du får tilgang til Min Side hos GoStudy når du har sikret deg en plass ved å betale reservasjonsbeløpet. Studentene er selv ansvarlig for å skaffe seg pensumet. Det anbefales å skaffe pensumet før avreise og ikke belage seg på å sende bøkene til studiested.

Annen info