Reiseforsikring

GoStudy krever at alle våre studenter er forsikret gjennom Gouda Reiseforsikring. Forsikringen er obligatorisk. Årsaken til at vi velger en slik løsning, er at vi setter sikkerheten til våre studenter svært høyt. Ved alle våre studiesentre har vi utarbeidet gode beredskapsplaner, dersom noe skulle skje mens du studerer hos oss.

Ved en eventuell krise/uhell/naturkatastrofe, vil en felles forsikringsordning gjøre situasjonen enklere å håndtere. Vi vil til enhver tid være trygg på at alle våre studenter er forsikret, og hva forsikringen innebærer. Forsikringen dekker også risikoaktiviteter som f.eks. dykking, fjellklatring og surfing, noe en del reiseforsikringer ikke gjør. 


Dersom du allerede har en reiseforsikring, anbefaler vi at du sier opp denne da det ikke har noen hensikt å være "dobbeltforsikret".


Kostnad for studentforsikringen vil bli lagt til på siste faktura som forfaller ca fem uker før avreise. Alle studenter vil få samme polisenummer.


Polisenummer og nærmere informasjon om forsikringen legges på Min Side hos GoStudy. Du får tilgang til Min Side når du har sikret deg en plass.


Forsikringen er gyldig i totalt seks måneder.


GoStudy tar forbehold om endringer i priser/vilkår fra Gouda.


Annen info