Studier

Personlig trener

Personlig Trener 1 er et modulbasert studium bestående av tre hovedmoduler som fordeles ved åtte fag ved Udayana University:

Treningsfysiologi og anatomi:
Ved gjennomført studium skal undervisningen gi studenten kunnskap innen treningsfysiologi og anatomi som er relevant for utøvelse som personlig trener.

Treningsplanlegging og PT-rollen:
Ved gjennomført studium er denne modulen ment å gi kunnskaper om- og innsikt i pedagogiske metoder med tanke på formidling og veiledning innen personlig trener-virksomhet. Modulen er også ment å gi kunnskap innen helse- og livsstils-problematikk relevant for personlig trener-virksomhet.

Instruksjons- og spotting-teknikker:
Undervisningen skal gi innføring og erfaring i praktisk instruksjons- og spotting-teknikker som er relevant for personlig trener-virksomhet.

Ved studieslutt har man både praktisk og skriftlige eksamener, som gjennomføres på studiestedet.

Etter bestått eksamen får du akkreditert 30 ECTS studiepoeng, internasjonal sertifisering gjennom EHFA både på deres Level 3 (Fitness Instructor) og Level 4 (Personal Trainer LEVEL 4). Disse kan du benytte dersom du skal jobbe både i og utenfor Norge.

Dersom du ikke har generell studiekompetanse kan du fortsatt ta Personlig-trener som et kurs, men du vil da ikke kunne søke Lånekassen om støtte i form av lån og stipend.

Studiested